Archives

Гепатологія, №10 (2010)

Актуальна проблема: І.Я. Господарський, К.В. Волинець Кріоглобулінемія у хворих на хронічні вірусні гепатити. Огляди та лекції: О.М. Гаврилюк Клітини, задіяні у процесах репарації при хронічних захворюваннях печінки: морфофункціональні особливості та методи виявлення. В.А. Скибчик, Г.В. Данилова Стеатогепатоз. Оригінальні дослідження: И.А. Боброва Динамика интерлейкина-4 при хроническом гепатите С с явлениями цитокининдуцированной тиреопатии. Л.Ю. Шевченко, О.О. Зубач, Ю.В. Бісярін, І.О. Кіселик Патогенетичні особливості жовтяниці та пато-морфологічна характеристика печінки при лептоспірозі. В.П. Малый, М.Л. Чуйков Морфотест – ориентировочный показатель фиброза печени у больных хроническим гепатитом С. Школа гепатологів: Continue reading →

Гепатологія, №9 (2010)

Актуальна проблема: О.А. Голубовская Исследование IDEAL – сравнение двух подходов к терапии хро- нического гепатита С. Огляди та лекції: Б.А. Герасун, В.М. Беседін, І.М. Анісімова, Р.Ю. Грицко Гепатит В у вагітних жінок. Особливості патогенезу, клініки та лікування. Оригінальні дослідження: И.В. Шахгильдян, М.И. Михайлов, О.Н. Ершова, П.А. Хухлович, И.Н. Лыткина, Н.И. Шулакова, В.В. Романенко, А.И. Юровских, А.Н. Каира, А.А. Ясинский Эпидемиологические особенности гепатита А в Российской федерации: новые аспекты старой проблемы. Н.А. Пентюк, Н.В.Харченко Роль ендотоксину та вазоактивних метаболітів у розвитку декомпенсації цирозу печінки. В.М. Фролов, Continue reading →

Гепатологія, №8 (2010)

Актуальна проблема: О.М. Радченко Принципи діагностики та лікування цирозів печінки. Огляди та лекції: О.О. Бондаренко, Я.С. Денисюк, М.А. Бичков Сучасні аспекти застосування ферментних препаратів у гепатології. Б.А. Герасун Гепатоцелюлярна карцинома у хворих на хронічну HВ-вірусну інфекцію. Оригінальні дослідження: О.М. Гаврилюк, Г.Л. Столяр Патоморфологія печінки у випадках епідемічного грипу (2009 рік) з розвитком атипової пневмонії. А.Ю. Филиппова Оптимизация подходов к лечению стеатоза печени и неалкогольного стеатогепатита с применением натуральных фосфолипидов. О.Б. Ворожбит, О.О. Фільц Нозогенічна реакція у хворих на ХГС (1b генотип). К.І. Бодня, Л.В. Холтобіна, Continue reading →

Гепатологія, №7 (2010)

Актуальна проблема: Я.С. Денисюк, М.А. Бичков, І.С. Садовий Cучасні погляди на лікування алкогольної хвороби печінки. Огляди та лекції: Р.Ю. Грицко, О.Б. Ворожбит, Ю.Б. Бідюк Гепатит Е. Стан проблеми. Д.Є. Телегін Спадковий гемохроматоз та пізня шкірна порфірія у хворих на хронічний гепатит С: погляд на патогенез у дзеркалі клінічних прикладів. О.М.Зінчук Діагностика та лікування фасціольозу людини (огляд літератури та власні спостереження). Оригінальні дослідження: І.С. Хоронжевська-Муляр, Г.А. Мартинюк, Г.М. Шевченко, А.П. Резніков, Н.О. Роганіна, Т.П. Мамчур, В.І. Симоненко, О.О. Романчук, В.М. Кручок, Л.А Семенова, Й.В. Шахгільдян, М.І. Continue reading →