Archives

Гепатологія, №22 (2013)

Актуальна проблема О.Б. Герасун Сучасні підходи до інтерпретації результатів специфічної діагностики гепатиту В Оригінальні дослідження К.К. Кюрегян, М.І. Міхайлов Поширеність первинної медикаментозної резистентності гепатиту В у Російській Федерації Є.Я. Скляров, Х.Б. Аксентійчук, Н.В. Курляк Функціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та ішемічною хворобою серця Є.В. Нікітін, Н.В. Верба, О.І. Верещагіна Методика та показники електрокоагулографічного дослідження гемостазу у хворих на вірусні гепатити (повідомлення друге) О.В. Кулєш Перебіг хронічного гепатиту С на фоні інсулінорезистентності в залежності Continue reading →

Гепатологія, №21 (2013)

Актуальна проблема Е.В. Никитин, Н.В. Верба, А.И. Верещагина Перекисное окисление липидов (ПОЛ), антиоксидантная си- стема (АОС) и гемостаз: у здоровых людей и при гепатитах (сообщение первое) Огляди та лекції С.П. Лукашик, И.А. Карпов, Е.Н. Яговдик-Тележная, И.В. Юркевич Острая печеночная недостаточность и методы ее коррекции Т.В. Покровська, О.С. Фітькало, В.В. Гнатюк ТТ – вірусна інфекція Оригінальні дослідження І.В. Гомоляко, В.І. Янченко, С.В. Федорченко, І.О. Швадчин, Н.Є. Клочкова, Ю.Н. Капустін Особливості морфологічних змін печінки у хворих на хронічний гепатит С О.Я. Королюк, О.М. Радченко Стеатоз печінки у хворих Continue reading →

Гепатологія, №20 (2013)

Актуальна проблема: И.А. Зайцев Прогнозирование результатов противовирусной терапии больных хроническим вирусным гепатитом С. Огляди та лекції: В.М. Дудник Порушення ліпідного обміну при вірусному гепатиті С у дітей. Оригінальні дослідження: Б.А. Герасун, О.А. Голубовська, Р.Ю. Грицко, О.М. Зінчук, А.В. Шкурба Новий метод зменшення активності імунного процесу по відношенню до автоантигенів щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит С. Л.В. Мороз, І.В. Яцик Вплив I/D поліморфізму гена АПФ на темпи прогресування хронічного гепатиту С. І.С. Хоронжевська, Г.А. Мартинюк, Г.М. Шевченко, А.П. Резніков, В.О. Мороз, Я.А. Вітренко, Й.В. Continue reading →

Гепатологія, №19 (2013)

Актуальна проблема: П.О. Колесник Cучасні стратегії противірусної терапії гепатиту С за матеріалами 47 щорічного конгресу Європейської Асоціації вивчення печінки (EASL). Огляди та лекції: О.М. Зінчук Ураження щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит C на тлі противірусної терапії: діагностика та лікування. Т.В. Романюк Принципи патогенетично обгрунтованої хірургічної корекції синдрому портальної гіпертензії. Оригінальні дослідження: О.М. Гаврилюк Морфологічні прояви фіброгенезу при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С. Л.Ю. Безпалько, О.С. Заячківська, М.Р. Гжегоцький, О.М. Гаврилюк Значення пренатального програмування у формуванні гепатоцелюлярної резистентності в онтогенезі (експериментальне дослідження). І.А. Continue reading →