Гепатологія, №10 (2010)

Актуальна проблема:

І.Я. Господарський, К.В. Волинець
Кріоглобулінемія у хворих на хронічні вірусні гепатити.

Огляди та лекції:

О.М. Гаврилюк
Клітини, задіяні у процесах репарації при хронічних захворюваннях печінки: морфофункціональні особливості та методи виявлення.
В.А. Скибчик, Г.В. Данилова
Стеатогепатоз.

Оригінальні дослідження:

И.А. Боброва
Динамика интерлейкина-4 при хроническом гепатите С с явлениями цитокининдуцированной тиреопатии.
Л.Ю. Шевченко, О.О. Зубач, Ю.В. Бісярін, І.О. Кіселик
Патогенетичні особливості жовтяниці та пато-морфологічна характеристика печінки при лептоспірозі.
В.П. Малый, М.Л. Чуйков
Морфотест – ориентировочный показатель фиброза печени у больных хроническим гепатитом С.

Школа гепатологів:

«Программа постоянного медицинского образования GUIDE». Четвертая сессия.

На допомогу лікарю-практику:

Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, І.І. Мартинюк, І.О. Донченко
Аналоги нуклеотидів та нуклеозидів у терапії хронічного гепатиту В. (Загальні відомості).

Клінічні спостереження:

О.М. Зінчук, І.О. Кіселик, Н.М. Прикуда, Ю.Б. Бідюк
Церебральна кома у хворої з тяжким перебігом гострого гепатиту В та синдромом Дубіна-Джонсона. (Складний діагностичний випадок).

Ювілеї:

О.М. Радченко
Внесок професора М.В. Панчишин у вивчення патології печінки.

Рецензії:

  • О монографии С.В.Федорченко «Хроническая HCV–инфекция».
  • Інформація про нові видання з проблеми гепатології (2009 – 2010).