Гепатологія, №11 (2011)

Актуальна проблема:

С.М. Чуклін
Гідроторакс при цирозі печінки.

Огляди та лекції:

Б.А. Герасун, О.Б. Герасун, М.О. Крижанська
Патогенетичні механізми тривалої персистенції вірусу гепатиту В.

Оригінальні дослідження:

О.В. Прокопів, А.І. Мостюк
Гепатомегалія як інформативний клінічний критерій ранньої діагностики синдрому Рейє у дітей (на підставі власних спостережень).
И.В. Шахгильдян, М.И. Михайлов, О.Н. Ершова, П.А. Хухлович, В.А. Хасанова, И.Н. Лыткина, Н.И. Шулакова, В.В. Романенко, А.И. Юровских, А.А. Ясинский
Оценка итогов вакцинопрофилактики гепатита А в отдельных регионах Российской Федерации. Нужна ли сегодня плановая вакцинация детей против гепатита А?
В.П. Малый, М.Л. Чуйков, Н.Г. Цукор
Эпидемиологические аспекты заболеваемости вирусным гепатитом С медицинских работников г. Харькова.
С.М. Солтик, Т.В. Чабан, К.Л. Сервецький, В.В. Годован, Н.М. Олійник
Верифікація моделі гострого флуконазолового гепатиту.
В.І. Вдовиченко, Х.Б. Аксентійчук
Гепатотоксичність базисної терапії стабільної стенокардії у хворих на цукровий діабет 2-го типу.
А.Я. Базилевич
Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту і метабо- лічного синдрому в хворих на ішемічну хворобу серця за допомогою методу ентеросорбції.
М.А. Поляк, Н.О. Виноград
Синдром жовтяниці при гострому бруцельозі.
Д.В. Самарін, О.О. Юхименко
Підходи до інтерпретації результатів обстеження на вірусні гепатити.

Информация:

Инферген – новый в Украине интерферон.

Конференції

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю.
  • Хронічні вірусні гепатити – це не вирок.

Реферати