Гепатологія, №16 (2012)

Актуальна проблема:

Б.А. Герасун, М.А. Андрейчин, О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко, Р.А. Копець, О.Б. Герасун
Застосування лейкоцитів у клітинній терапії.

Огляди та лекції:

І.А. Зайцев
Жовчні кислоти в лікуванні вірусних гепатитів.

Оригінальні дослідження:

Л.В. Мороз, М.В. Семанів
Клініко-лабораторна характеристика хворих на хронічний гепатит С при наявності анемічного синдрому.
А.І. Мостюк, О.В. Прокопів, Г.М. Кармазіна
Клінічні прояви та патогенетичні механізми ураження печінки при скарлатині у дітей.
Є.Я. Скляров, З.М. Кіт, Н.В. Курляк
Ліпідний спектр крові та рівень лептину у пацієнтів з ІхС та ожирінням на фоні супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки.
В.І. Вдовиченко, Х.Б. Аксентійчук
Неалкогольна хвороба печінки у хворих на цукровий діабет ІІ типу.
Л.М. Радченко, В.І. Ковалишин
Особливості ультраструктури стінки шийки жовчного міхура у хворої з артеріальною гіпертензією та ожирінням.

На допомогу практичному лікарю

В.А. Скибчик, Г.В. Башта, О.В. Булак
Статини в терапії неалкогольної жирової хвороби печінки: висока ефективність та безпечність.
В.П. Малий
Застосування швидких тестів у діагностиці вірусного гепатиту В.

Некролог

Барух Бламберг (1925–2011)