Гепатологія, №9 (2010)

Актуальна проблема:

О.А. Голубовская
Исследование IDEAL – сравнение двух подходов к терапии хро- нического гепатита С.

Огляди та лекції:

Б.А. Герасун, В.М. Беседін, І.М. Анісімова, Р.Ю. Грицко
Гепатит В у вагітних жінок. Особливості патогенезу, клініки та лікування.

Оригінальні дослідження:

И.В. Шахгильдян, М.И. Михайлов, О.Н. Ершова, П.А. Хухлович, И.Н. Лыткина, Н.И. Шулакова, В.В. Романенко, А.И. Юровских, А.Н. Каира, А.А. Ясинский
Эпидемиологические особенности гепатита А в Российской федерации: новые аспекты старой проблемы.
Н.А. Пентюк, Н.В.Харченко
Роль ендотоксину та вазоактивних метаболітів у розвитку декомпенсації цирозу печінки.
В.М. Фролов, В.А. Терешин, Я.А. Соцкая, О.В. Круглова
Интерфероновый статус больных неалкогольным стеатогепатитом, сочетанным с хроническим некалькулезным холециститом и его коррекция.
В.М. Дудник, В.Г. Фурман
Порушення білково-синтетичної функції печінки та  обміну заліза у дітей, хворих на гострий лейкоз.
О.Б. Ворожбит, О.О. Фільц
Частота  нозогенної реакції як предиктора виникнення депресії у хворих на ХГС під час ІФН терапії в залежності від генотипу HCV.
І.Р. Трутяк
Хірургічні аспекти пошкоджень печінки при закритій поєднаній абдомінальній травмі.

Рецензії, огляди:

Реферати досліджень, представлених на 45-й конференції Європейської Асоціації з вивчення печінки.