Archives

Гепатологія, №6 (2009)

Актуальна проблема: Я.С. Денисюк, М.А. Бичков Сучасні погляди на проблему алкогольної хвороби печінки (етіологія, патогенетичні механізми, клінічні прояви, принципи діагностики) Огляди та лекції: Ю.Ю. Мазур, Ю.І.Мазур Асцит С.О. Галникіна Дерматологічні маркери хронічних захворювань гепатобіліарної системи Оригінальні дослідження: Л.В Мороз, О.А.Оліпер, В.М. Дудник, Ф.А.Чабанов, О.О. Попович, С.М., Куляс Особливості перебігу хронічного гепатиту С у нон-респондерів В.М. Фролов, Я.А. Соцька, І.В. Санжаревська Ефективність фітопрепарату бонджигар у медичній реабілітації хворих на хронічний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульозного холециститу О.М. Гаврилюк, І.М. Гаврилюк, І.П. Чикайло Вплив Continue reading →

Гепатологія, №5 (2009)

Актуальна проблема: Діагностика та лікування гепатиту C. Практичне керівництво AASLD (нова версія). Огляди та лекції: Н.О. Виноград Інтерферонотерапія вірусних гепатитів: за і проти. Оригінальні дослідження: В.Ф. Мариевский, Т.А. Сергеева, А.Л. Гураль, В.Р. Шагинян, М.Ю. Джоган, О.Н. Рубан, Н.С. Кантор Распространение гепатитов В и С в лечебно-профилактических учреждениях неинфекционного профиля. О.Б. Герасун Клініко-серологічні особливості HBeAg-негативного хронічного гепатиту В. О.О. Сизон, О.Ю. Туркевич Особливості вторинного ураження печінки у хворих на псоріатичну хворобу. На допомогу практичному лікарю О.О. Зубач, Т.Г. Річняк, І.В. Камінська Успішне лікування кріоглобулінемічного васкуліту у Continue reading →

Гепатологія, №4 (2009)

Актуальна проблема: Діагностика та лікування гепатиту C. Практичне керівництво AASLD (нова версія). Огляди та лекції: А.В. Чорновіл, Р.Ю. Грицко Синдром жовтяниці в інфектології. Оригінальні дослідження: Є.В. Нікітін Клініко-патогенетичне значення стану перекисного окислення ліпідів та ферментативної антиоксидантної системи у хворих на гострий гепатит В. Я.М. Підгірний Місце плазмаферезу в комплексній терапії гострої печінкової дисфункції. В.С. Топольницький Ефективність потрійної терапії хронічного гепатиту С тімалфазином, пегінтерфероном α-2а і рибавірином у невідповідачів. Б.А. Герасун, Л.В. Мороз, Р.Ю. Грицко Сучасні підходи до попередження посттрансфузійного гепатиту В. Конференції І.О. Кіселик, І.Я. Continue reading →

Гепатологія, №3 (2009)

Актуальна проблема: Б.Б. Бодревич, Я.С. Денисюк, М.Т. Панасюк Синдром холестазу в практиці терапевта: диференційна діагностика та сучасні принципи лікування. Огляди та лекції: Ю.В. Бісярін, О.М. Гаврилюк, І.О. Кіселик, Ю.І. Чайка Біопсія печінки: клінічні та патоморфологічні аспекти. О.М.Зінчук, І.О. Пасічна Значення стеатогепатозу у патології людини. Оригінальні дослідження: О.А. Голубовська Ультразвукові ознаки дифузних уражень печінки. А.В. Шкурба Концепція уніфікації діагностики і лікування вірусних гепатитів за допомогою комп’ютерних технологій. О.Б. Герасун Особливості імунопатогенезу хронічного гепатиту В з інверсією HBeAg. П.В. Гриза Гемотрансмісивна передача гепатитів В та С: проблеми Continue reading →