Archives

Гепатологія, №14 (2011)

Актуальна проблема: В.А. Скибчик, Г.В. Данилова, Ю.В. Башта, О.В. Булак Печінка та артеріальна гіпертензія. Огляди та лекції: Б.А. Герасун, М.О. Крижанська, А.В. Чорновіл, О.Б. Ворожбит, А.М. Задорожний, О.М. Грицко Сучасні уявлення про гепатит А. Оригінальні дослідження: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, В.Л. Носко Цитокіновий профіль і дисфункція ендотелію у хворих на ВІЛ- інфекцію/СНІД при супутніх хронічних гепатитах В та С. О.М. Гаврилюк, Ю.В. Бісярін, М.О. Абрагамович Ультраструктурні зміни синусоїдних ендотеліоцитів при хронічному стеатогепатиті та цирозі печінки. О.А. Голубовська, О.В. Кулєш Причини декомпенсацій у хворих на хронічний Continue reading →

Гепатологія, №13 (2011)

Актуальна проблема: Ведення хворих на гепатит С. Клінічні практичні рекомендації. EASL (Європейська асоціація з вивчення печінки), 2011 р. Оригінальні дослідження: О.М. Гаврилюк Особливості експресії судинного маркера CD34 при цирозах печінки різного походження. В.М. Фролов, Я.А. Соцька, М.О. Пересадін, О.В. Круглова Ефективність комбінації препарату урсодезоксихолевої кислоти та фітозасобу з артишоку в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура на тлі ожиріння. С. М. Чуклін, І. Ю. Бігальський, О. Б. Гранат Корекція печінкової дисфункції у хворих на гострий некротичний панкреатит. В.Д. Чорномиз, О.Л. Continue reading →

Гепатологія, №12 (2011)

Актуальна проблема: О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, М.О. Крижанська, А.В. Чорновіл, І.І. Мартинюк Авідність антитіл до HCV у діагностиці гепатиту С. Огляди та лекції: О.Й. Комариця, Ю.М. Панчишин, О.Ф. Мостова, Ю.В. Шулюк Зв’язок між ліпідним обміном та ефективністю противірусної терапії у хворих на хронічні гепатити В та С. Оригінальні дослідження: Л.Б. Кістенева, С.Г. Чешик, Є.І. Самохвалов, Н.А. Малишев Оцінка ризику перинатальної трансмісії вірусу гепатиту С у дітей, народжених жінками, інфікованими цим вірусом. Л.В. Мороз, І.В. Яцик Імуногенетичний профіль у хворих на хронічний гепатит С. А.Я. Циганенко, Continue reading →

Гепатологія, №11 (2011)

Актуальна проблема: С.М. Чуклін Гідроторакс при цирозі печінки. Огляди та лекції: Б.А. Герасун, О.Б. Герасун, М.О. Крижанська Патогенетичні механізми тривалої персистенції вірусу гепатиту В. Оригінальні дослідження: О.В. Прокопів, А.І. Мостюк Гепатомегалія як інформативний клінічний критерій ранньої діагностики синдрому Рейє у дітей (на підставі власних спостережень). И.В. Шахгильдян, М.И. Михайлов, О.Н. Ершова, П.А. Хухлович, В.А. Хасанова, И.Н. Лыткина, Н.И. Шулакова, В.В. Романенко, А.И. Юровских, А.А. Ясинский Оценка итогов вакцинопрофилактики гепатита А в отдельных регионах Российской Федерации. Нужна ли сегодня плановая вакцинация детей против гепатита А? В.П. Continue reading →