Archives

Гепатологія, №18 (2012)

Актуальна проблема: Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний, О.Л. Іванів, О.Р. Піняжко Клінічне застосування гепатопротекторів. С.М. Чуклін Гострий холецистит і холангіт: сучасні принципи діагностики і антимікробної терапії. Огляди та лекції: К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, О.М. Усиченко, К.М. Усиченко Імуногенетичні аспекти хронічних вірусних гепатитів. Оригінальні дослідження: І.О. Кіселик, М.Г. Зубарєв Гепатоцелюлярна карцинома. Поширеність, фактори ризику, патогенетичні особливості формування, діагностика, клінічні спостереження. І.А. Боброва Особливості клінічних проявів інтерферон-індукованих тиреопатій при хронічному гепатиті С. Н.О. Виноград, Т.В. Буркало Синдром гепатиту при інфікуванні хантавірусами серотипу Добрава у хворих на геморагічну гарячку Continue reading →

Гепатологія, №17 (2012)

Актуальна проблема: А.С. Біла-Попович Нові підходи до лікування хронічного гепатиту С. Огляди та лекції: Б.А. Герасун, О.М. Зінчук, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко Ревматологічні аспекти гепатитів В та С. Оригінальні дослідження: І.А. Боброва Сучасна противірусна терапія хворих на гепатит С з тиреоїдними ускладненнями. В.С. Березенко, Р.В. Мостовенко, М.Б. Диба Особливості ферокінетики у дітей, хворих на хронічний гепатит С. О.М. Гаврилюк Особливості «дуктулярної реакції» при цирозі печінки, зумовленому неалкогольним стеатогепатитом та гепатитом С. Ю.І. Чайка Порівняльна оцінка морфологічних проявів первинного неалкогольного та алкогольного стеатогепатитів. В.М. Козько, Н.В. Continue reading →

Гепатологія, №16 (2012)

Актуальна проблема: Б.А. Герасун, М.А. Андрейчин, О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко, Р.А. Копець, О.Б. Герасун Застосування лейкоцитів у клітинній терапії. Огляди та лекції: І.А. Зайцев Жовчні кислоти в лікуванні вірусних гепатитів. Оригінальні дослідження: Л.В. Мороз, М.В. Семанів Клініко-лабораторна характеристика хворих на хронічний гепатит С при наявності анемічного синдрому. А.І. Мостюк, О.В. Прокопів, Г.М. Кармазіна Клінічні прояви та патогенетичні механізми ураження печінки при скарлатині у дітей. Є.Я. Скляров, З.М. Кіт, Н.В. Курляк Ліпідний спектр крові та рівень лептину у пацієнтів з ІхС та ожирінням на фоні супутньої Continue reading →

Гепатологія, №15 (2012)

Актуальна проблема: В.П. Mалый Гепатит Е. Огляди та лекції: Б.А. Герасун, О.В. Беседін, Р.Ю. Грицко, А.В. Чорновіл Лікування вагітних жінок із синдромом жовтяниці. T.Б. Ривак, А.Я. Коваль Об’єктивізація інформаційного забезпечення раціональної фармакотерапії захворювань гепатобіліарної системи. О.M. Гаврилюк, Р.Ю. Грицко Особливості експресії маркера активації фіброгенних клітин α-sma на різних стадіях розвитку хронічного гепатиту C. Л.В. Mороз, I.О. Давидюк, О.C. Андросова Оцінка рівня Металопротеиназ-2 для визначення ступеню фіброзу печінки у хворих з мікст-інфекцією ХГс/ВІЛ. Д.Є. Tелегін, В.M. Козько, Г.О. Дубінська, О.Є. Бондарь, Є.Н. Mинак, В.А. Боднар, Ж.M. Continue reading →