Archives

Гепатологія, №30 (2015)

Актуальна проблема О.А. Голубовська Невирішені проблеми та нові горизонти в лікуванні хронічного гепатиту С О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, Т.В. Телегіна Сучасні аспекти діагностики та лікування печінкової енцефалопатії у хворих на хронічні хвороби печінки Оригінальні дослідження Ю.Ю. Рябоконь Взаємозв’язки автоімунних порушень з наявністю та ступенем виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит С Ю.Ю. Олійник Резекції печінки як компонент комбінованих операційних втручань з приводу місцево-поширеного раку шлунка В.Г. Міщук, К.М. Скоропад Ефективність комплексної терапії з включенням пентоксифіліну при хронічному панкреатиті й цирозі печінки Continue reading →

Гепатологія, №29 (2015)

Огляди та лекції Чуклін С.М., Чуклін С.С. Гіпонатріємія у хворих на цироз печінки Актуальна проблема Шевченко-Макаренко О.П. Моніторинг захворюваності та поширеності хронічних вірусних гепатитів, досвід виконання кроків державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні Оригінальні дослідження Герасун О.Б. Перший досвід використання внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами як лікувальної вакцини хронічного гепатиту В Янченко В.І., Гомоляко І.В., Швадчин І.О., Клочкова Н.Є. Дослідження зв’язків між морфологічними характеристиками печінки, генотипами ВГС і вірусним навантаженням у хворих на хронічний гепатит С Рябоконь Ю.Ю. Функціональний Continue reading →

Гепатологія, №28 (2015)

Actual problem V.Vdovychenko, V.Kulchytsky Drug-drug competition as one of the reasons of inefficiency and side effects of medications. O.B. Vorozhbit, R.Yu Hrytsko, O.B. Herasun Basic schemes and new approaches to the treatment of autoimmune hepatitis (literature data and own observations). Original researches K.O. Kondratiuk, P.N. Bodnar, N.I. Lisyany, L.N Belska Influence of probiotic therapy and hepatoprotection on levels of proinflammatory cytokines and endotoxemia in patients with diabetes mellitus type 2 and non-alcoholic fatty liver disease. L.V.Moroz, O.S. Androsova, S.M.Antonyak Morphological peculiarities of liver damage in Continue reading →