Гепатологія, №18 (2012)

Актуальна проблема:

Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний, О.Л. Іванів, О.Р. Піняжко
Клінічне застосування гепатопротекторів.
С.М. Чуклін
Гострий холецистит і холангіт: сучасні принципи діагностики і антимікробної терапії.

Огляди та лекції:

К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, О.М. Усиченко, К.М. Усиченко
Імуногенетичні аспекти хронічних вірусних гепатитів.

Оригінальні дослідження:

І.О. Кіселик, М.Г. Зубарєв
Гепатоцелюлярна карцинома. Поширеність, фактори ризику, патогенетичні особливості формування, діагностика, клінічні спостереження.
І.А. Боброва
Особливості клінічних проявів інтерферон-індукованих тиреопатій при хронічному гепатиті С.
Н.О. Виноград, Т.В. Буркало
Синдром гепатиту при інфікуванні хантавірусами серотипу Добрава у хворих на геморагічну гарячку з нирковим синдромом.
В.А. Скибчик, О.В. Булак
Прогностична цінність печінкового ферменту гамма-глутамілтранспептидази у хворих із гострим коронарним синдромом та супутнім цукровим діабетом 2-го типу.
О.М. Бочар, В.Т. Бочар, О.М. Бардиш
Латентна форма печінкової енцефалопатії у пацієнтів із алкогольним стеатогепатитом – діагностика та лікування.

На допомогу практичному лікарю:

В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, Я.І. Копійченко
Клініко–епідеміологічна характеристика хронічної форми hcv-інфекцiї.

Інформація про нові видання з проблеми гепатології:

Б. А. Герасун, Р. Ю. Грицко, А. Б. Герасун, Е. Ю. Малинникова, М. И. Михайлов
Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках.

Некролог:

Валерій Митрофанович Фролов.