Гепатологія, №19 (2013)

Актуальна проблема:

П.О. Колесник
Cучасні стратегії противірусної терапії гепатиту С за матеріалами 47 щорічного конгресу Європейської Асоціації вивчення печінки (EASL).

Огляди та лекції:

О.М. Зінчук
Ураження щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит C на тлі противірусної терапії: діагностика та лікування.
Т.В. Романюк
Принципи патогенетично обгрунтованої хірургічної корекції синдрому портальної гіпертензії.

Оригінальні дослідження:

О.М. Гаврилюк
Морфологічні прояви фіброгенезу при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С.
Л.Ю. Безпалько, О.С. Заячківська, М.Р. Гжегоцький, О.М. Гаврилюк
Значення пренатального програмування у формуванні гепатоцелюлярної резистентності в онтогенезі (експериментальне дослідження).
І.А. Боброва
Клініко-вірусологічні предиктори розвитку цитокініндукованих тиреопатій при хронічному гепатиті С.
О.Б. Герасун
Особливості специфічної імунної відповіді у хворих на хронічний вірусний гепатит В.
О.Б. Ворожбит
Дослідження демографічних та соціальних предикторів розвитку депресії у хворих на хронічний гепатит С (1 генотип HCV).

На допомогу практичному лікарю:

О.О. Попович
Ельтромбопаг як препарат супроводу комбінованої противірусної терапії при хронічному гепатиті С і важкій супутній тромбоцитопенії.
В.П. Токарєв, П.В. Токарєв, А.М. Задорожний
Використання ламівудину у комплексній терапії гострого гепатиту В ускладненого печінковою енцефалопатією.

Правові аспекти

А.М. Олійник, О.В. Любінець, Р.Ю. Грицко
Основні права та обов’язки пацієнтів і медичних працівників щодо надання медичної допомоги у зв’язку із вірусними гепатитами.