Вельмишановні колеги !

hepatology

Метою цього видання, як і будь-якого науково-практичного журналу, є інформація: інформування лікарів про нові методи діагностики, лікування та профілактики, досягнення науки та практики, обмін досвідом, впровадження нових ефективних методів боротьби з хворобами гепатобіліарної зони тощо.

Гепатологія як наука, що вивчає хвороби печінки та жовчних шляхів, є об’єктом дослідження багатьох наукових дисциплін, в першу чергу, гастроентерології та інфектології. Поширеність гострих та хронічних вірусних гепатитів, що створюють найпотужніший епідемічний процес і призводять до цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми, робить гепатологію також об’єктом зацікавленості епідеміологів, вірусологів, імунологів, онкологів та багатьох інших спеціалістів. Об’єднання їх зусиль є надзвичайно важливим завданням, вимагає постійного ознайомлення з успіхами та досягненнями з різних аспектів гепатології.

Проте, в Україні рівень цієї роботи не відповідає сучасним вимогам як з точки зору інтенсивності захворюваності, так і досягнень медичної науки. Достатньо згадати хоча би, що в багатьох країнах світу постало питання про значне зменшення рівня захворюваності і навіть ліквідацію гепатиту В, проводяться широкомасштабні дослідження генетичної гетерогенності збудника, масово використовуються ефективні методи противірусної терапії гепатиту С, набула поширення ортотопічна трансплантація печінки тощо.

Проте ми сподіваємось,  що журнал “Гепатологія” буде сприяти прогресу у боротьбі з хворобами гепатобіліарної зони.