Archives

Гепатологія, №30 (2015)

Актуальна проблема О.А. Голубовська Невирішені проблеми та нові горизонти в лікуванні хронічного гепатиту С О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, Т.В. Телегіна Сучасні аспекти діагностики та лікування печінкової енцефалопатії у хворих на хронічні хвороби печінки Оригінальні дослідження Ю.Ю. Рябоконь Взаємозв’язки автоімунних порушень з наявністю та ступенем виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит С Ю.Ю. Олійник Резекції печінки як компонент комбінованих операційних втручань з приводу місцево-поширеного раку шлунка В.Г. Міщук, К.М. Скоропад Ефективність комплексної терапії з включенням пентоксифіліну при хронічному панкреатиті й цирозі печінки Continue reading →

Гепатологія, №29 (2015)

Огляди та лекції Чуклін С.М., Чуклін С.С. Гіпонатріємія у хворих на цироз печінки Актуальна проблема Шевченко-Макаренко О.П. Моніторинг захворюваності та поширеності хронічних вірусних гепатитів, досвід виконання кроків державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні Оригінальні дослідження Герасун О.Б. Перший досвід використання внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами як лікувальної вакцини хронічного гепатиту В Янченко В.І., Гомоляко І.В., Швадчин І.О., Клочкова Н.Є. Дослідження зв’язків між морфологічними характеристиками печінки, генотипами ВГС і вірусним навантаженням у хворих на хронічний гепатит С Рябоконь Ю.Ю. Функціональний Continue reading →

Гепатологія, №28 (2015)

Актуальна проблема: В.І. Вдовиченко, В.В. Кульчицький Міжмедикаментозна конкуренція як одна з причин неефективності та побічної дії ліків. О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун Базові схеми та нові підходи до терапії автоімунного гепатиту Оригінальні дослідження: Е.А. Кондратюк, П.Н. Боднар, Н.И. Лисяный, Л.Н. Бельская Влияние пробиотикотерапии и гепатопротекции на уровни провоспалительных цитокинов и эндотоксемии у больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени Л.В. Мороз, О.С. Андросова, С.М.Антоняк Морфологічні особливості ураження печінки у ВІЛ-інфікованих хворих О.С. Совірда, О.А Герасименко, О.В. Козішкурт, І.В. Ашаніна, Г.Ф. Ковальська,  Continue reading →

Гепатологія, №27 (2015)

Актуальна проблема О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун Автоімунний гепатит: сучасні підходи до діагностики (дані літератури та клінічний випадок) Огляди та лекції А.М. Кучеренко, К.Ю. Романчук, В.М. Пампуха, Л.В. Мороз, Л.А. Лівшиць Поліморфізм гена IFNL4 – новий фармакогенетичний маркер ефективності терапії хронічного вірусного гепатиту С В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко, О.Є. Бондар, О.М. Винокурова, Д.Б. Пеньков Діагностика фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С: сучасний стан проблеми та перспективи Є.Я. Скляров, Х.Б. Аксентійчук, Н.В. Курляк Моніторинг порушень функції печінки у пацієнтів з неалкогольною Continue reading →