Archives

Гепатологія, №34 (2016)

К.І. Бодня, І.П. Бодня Бактеріальні та паразитарні абсцеси печінки І.П. Бодня Стан адаптивно-компенсаторних можливостей організму людини  при токсокарозі Т.А. Велієва Особливості неспецифічної ланки імунітету у периферичній крові при ехінококозі печінки  до і після лікування Л.В. Мороз, Мусаєв Ельтун Енгібар Огли, Н.В. Заічко.,О.С. Андросова, О.А. Гайдук Вплив вітаміну D на результати лікування хронічного гепатиту С Ю.Ю. Рябоконь, В.О. Туманський Клінічні особливості HCV-асоційованого ураження нирок О.В. Рябоконь, В.О. Туманський, Ю.Ю. Рябоконь, О.О. Фурик Патогенетична роль генотипу HCV та інсулінорезистентності в розвитку стеатозу та фіброзу печінки у хворих на  Continue reading →

Гепатологія, №33 (2016)

Актуальна проблема М.И. Михайлов, К.К. Кюрегян Эпидемиология гепатита Е Оригінальні дослідження Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун, О.Б. Ворожбит, В.В. Данілейченко Клітинна імуномодулююча терапія позапечінкових проявів хронічного вірусного гепатиту В і С та автоімунного гепатиту Н.О. Виноград, У.А. Шуль Гепатологічні прояви у хворих на гарячку Західного Нілу В.М. Шевага, М.Г. Семчишин, Б.В. Задорожна, А.М. Задорожний, І.С. Богдан Мінеральний гомеостаз при функціональних порушеннях печінки у вояків антитерористичної операції із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості М.Д. Чемич, І.С. Чайка, О.М. Чемич, Н.І. Ільїна Когнітивні та психологічні порушення Continue reading →

Гепатологія, №32 (2016)

Актуальна проблема М.К. Мамедов, А.Э. Дадашева, Е.Ю. Малинникова, М.И. Михайлов Особенности преморбидных состояний, часто выявляемых у лиц из различных групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусом гепатита С. Оригінальні дослідження О.М. Гаврилюк Морфологічні особливості прогресування та регресії проявів тканинної реорганізації при хронічному неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С. О.Б. Герасун Дослідження впливу внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами на стан противірусного імунітету в хворих на ХГВ (Досліди у культурі лейкоцитів). В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, О.М. Винокурова, Д.Б. Пеньков Біохімічні еквіваленти тяжкості фібротичних змін печінки у хворих Continue reading →

Гепатологія, №31 (2016)

Актуальна проблема С.М. Чуклін, С.С. Чуклін Спонтанний бактеріальний перитоніт у хворих на цироз печінки Оригінальні дослідження Г.М. Дубинська, Л.М. Сизова, Т.І. Коваль, О.М. Ізюмська Вплив поліморфізму генів  TLR4 та TLR7 на швидкість прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С М.М. Кондро, Д.О. Воєйкова, Л.І. Степанова, Т.М. Фалалеєва, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко Вплив висококалорійного харчування на ферментативну активність основних комплексів електронно–транспортного ланцюга мітохондрій гепатоцитів за умов розвитку стеатогепатозу різної етіологі В.П. Малый Поражение печени при псевдотуберкулезе На допомогу практикуючому лікарю В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд Безпечність Continue reading →