Archives

Гепатологія, №38 (2017)

Актуальна проблема І.А. Зайцев, В.В. Потій, В.Т. Кірієнко Возможные стратегии реализации программы ВОЗ по элиминации гепатита С в Украине к 2030 году Оригінальні дослідження М.М. Кондро, Д.О. Воєйкова, Л.І. Степанова Вплив мультипробіотика на склад білків гепатоцитів за умов глутаматіндукованого ожиріння М.В. Матвісів Вертикальна передача вірусів гепатиту В та С у вагітних жінок інфікованих ВІЛ М.Д. Чемич, А.Г. Лішневська Зміни рівнів антимітохондріальних антитіл у хворих на хронічний вірусний гепатит С у процесі лікування та їх взаємозв’язок з клініко-лабораторними та епідеміологічними даними О.С. Хухліна, А.А. Антонів Клінічний Continue reading →

Гепатологія, №37 (2017)

Оригінальні дослідження Л.В. Мороз, Ю. Алхазов, Н. Абдуллаєва, О.С. Андросова, О.А. Гайдук Порівняльна характеристика ефективності різних схем лікування гепатиту С (Власний досвід). Л.В. Мороз, Е.Е.О. Мусаєв, О.А. Гайдук, О.Ф. Шкондіна Зв’язок рівня вітаміну D в сироватці крові зі ступенями фіброзу та активністю запального процесу. О.М. Радченко, З.О. Гук-Лешневська, О.Й. Комариця Кореляційні зв’язки клініко-лабораторних показників у хворих на доброякісні гіпербілірубінемії. Т.І. Коваль Прогнозування ефективності інтерферонових схем противірусної терапії хронічного гепатиту С та пошук предикторів стійкої вірусологічної відповіді у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. В.І. Вдовиченко, В.В. Кульчицький Неалкогольна жирова Continue reading →

Гепатологія, №36 (2017)

Огляди та лекції М.М. Попов, А.І. Скляр Особливості вродженої імунної відповіді на HBV-інфекцію Оригінальні дослідження Б.А. Герасун, О.М. Зінчук, О.А. Голубовська, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун, А.М. Задорожний Оригінальний спосіб впливу на рівень активності прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин альфа О.М. Гаврилюк Особливості популяції ЕрСАМ+ гепатоцитів при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С Т.І. Коваль, Г.М. Дубинська, О.В. Даниленко, О.В. Сабініна, О.М. Ізюмська, Т.С. Кириченко Епідеміологічна характеристика когорти ВІЛ/ВГС-коінфікованих пацієнтів Полтавської області С.Л. Няньковський, П.А. Лабінський, Т.С. Зазуляк Характеристики нутрітивної забезпеченості дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів Continue reading →

Гепатологія, №35 (2017)

Актуальна проблема Ю.Ю. Рябоконь Клінічні особливості HCV-асоційованих позапечінкових проявів гематологічного характеру. Оригінальні дослідження Л.В. Мороз, С.М. Антоняк, О.С. Андросова Ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С у коінфікованих ВІЛ/ХГС. О.В. Рябоконь, К.В. Калашник, О.В. Лядська, Д.П. Іпатова, Ю.Ю. Рябоконь Ефективність подвійної противірусної терапії та динаміка показників якості життя у хворих на хронічний гепатит С залежно від відповіді на лікування (За результатами виконання держпрограми в Запорізькій області). М.Д. Чемич, А.Г. Лішневська Клініко-лабораторні та імунологічні особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту С у хворих, які отримують противірусну терапію з Continue reading →