Archives

Гепатологія, №42 (2018)

Оригінальні дослідження Л.В. Мороз, О.О. Попович, І.Ю. Бондарук Визначення рівня гіалуронової кислоти у хворих на хронічний вірусний гепатит С на етапах проведення потрійної противірусної терапії О.Б. Герасун Персоніфікований метод посилення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В К.І. Бодня, Т.А. Велієва, І.П. Бодня Оптимізація діагностичного алгоритму  у хворих на ехінококоз печінки Л.В. Мороз, С.Ч. Соні Поширеність HIV, HBV, HCV інфекцій серед здорових донорів західної провінції Замбії І.В. Пашков Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту В у донорів крові, обстежених на HBsAg у південному регіоні України за Continue reading →

Гепатологія, №41 (2018)

Актуальна проблема О.А. Голубовская Международные усилия в преодолении эпидемии гепатита C и место Украины в глобальной стратегии ВОЗ по элиминации гепатитов в Европе О.М. Зінчук, О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун, А.М. Задорожний, Н.М. Прикуда Актуальні аспекти діагностики гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки Оригінальні дослідження М.М. Кондро, Д.О. Воєйкова, Л.І. Степанова, М.Я. Співак Вплив нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутумат-індукованим стеатогепатозом Л.В. Мороз, Е.М. Гусейнов, О.С. Андросова Ураження печінки при гострому бруцельозі Ж.Б. Клименко, Т.Л. Мартинович, С.В. Continue reading →

Гепатологія, №40 (2018)

Огляд та лекції Л.В. Мороз, К.Д. Чічірельо-Константинович, С.М. Куляс Вірусний гепатит G: труднощі та перспективи верифікації, обстеження, лікування та профілактики Оригінальні дослідження Ю.Ю. Рябоконь, М.Ю. Колесник, А.В. Абрамов, О.В. Рябоконь Взаємозв’язки інструментальних та біохімічних ознак ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний гепатит С при прогресуванні змішаної кріоглобулінемії В.П. Малий, А.О. Швайченко, В.В. Павлов, Н.В. Шепилєва, П.В. Нартов Фульмінантна форма вірусного гепатиту А з летальним наслідком (випадок із практики) Н.І. Дяків-Корейба, А.В. Якимова Метаболічні зміни при порушенні мікробіоценозу кишкового каналу у хворих на цукровий діабет 2 Continue reading →

Гепатологія, №39 (2018)

Актуальна проблема И.А. Зайцев, В.В. Потий, В.Т. Кириенко Эффективный скрининг как необходимое условие реализации программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов в Украине І.І. Незгода, Л.В. Мороз, Ш. Сінгх, О.О. Сінгх Плазмовий остеопонтін як біомаркер фіброзу печінки у дітей з хронічним гепатитом В Л.Р. Шостакович-Корецька, О.П. Шевченко-Макаренко, О.П. Штепа, Д.А. Кисельов, О.В. Кузьменко Поширеність  HCV-інфекції  в  Дніпропетровському регіоні Н.О. Виноград, З.П. Василишин, О.О. Юрченко, Л.П Козак Ураження  печінки  у  хворих  на  вірусний  кліщовий енцефаліт О.В. Рябоконь, А.Б. Хелемендик, Л.Ю. Сіянова, Ю.Ю. Рябоконь Аналіз  моніторингу  хворих  на  хронічний  Continue reading →