Archives

Гепатологія, №46 (2019)

Актуальна проблема Б.А. Герасун, О.М. Зінчук, А.М. Задорожний, О.Б. Герасун Використання методу персоніфікованої клітинної терапії у лікуванні хронічних вірусних гепатитів (огляд літератури)   Оригінальні дослідження К.І.Бодня, Т. Алі кизи Велієва Ехінококози: комплексне лікування з додаванням інтерферонів   К.В. Калашник, Ю.Ю. Рябоконь, А.В. Абрамов  О.В. Рябоконь Вплив поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) на перебіг хронічного гепатиту С, ефективність противірусної терапії та динаміку вмісту ІЛ-17 в сироватці крові залежно від результатів лікування   М.М. Кондро Вплив глутамат-індукованого ожиріння на жовчосекреторну функцію печінки та профілактика мультипробіотиком «симбітер ацидофільний Continue reading →

Гепатологія, №45 (2019)

Огляди та лекції А. Г. Лішневська, М. Д. Чемич Галектин-9 при вірусних захворюваннях: його регуляторна роль при хронічному вірусному гепатиті С Оригінальні дослідження О.В. Рябоконь, Г.В. Ялова, Л.Ю. Сіянова, Ю.Ю. Рябоконь Сучасні можливості противірусної терапії та власний досвід застосування 3D-режиму в лікуванні хворих на хронічний гепатит С з коморбідною хронічною нирковою недостатністю (огляд літератури, власні спостереження) Т.А. Велиева Оценка концентрации TNF-α, ИЛ-4 и ИЛ-6 в сыворотке крови больных эхинококкозом печени до и после лечения Л.Р. Шостакович-Корецька, М.А. Ніколайчук, І.В. Будаєва, В.Д. Ткаченко, О.А. Турчина, М.О. Continue reading →

Гепатологія, №44 (2019)

Оригінальні дослідження Л.В. Мороз, С.Ч. Соні, Т.І. Бевз, К.Д. Чічірельо-Константинович Рівні IL-17A, IP-10 в сироватці крові у пацієнтів з HBVінфекцією та HBV/HIV-коінфекцією у західній провінції Замбії І.В. Соляник, Ж.Б. Клименко, С.В. Федорченко, Т.Л. Мартинович, О.В. Ляшок, В.І. Янченко, В. А. Резник Фактори, що впливають на ефективність трьохкомпонентного режиму терапії хворих на хронічний гепатит С, інфікованих HCV 3-го генотипу Е.М. Гусейнов Особливості поширеності поліморфізму (C-589T) гену IL-4 у хворих з ураженням печінки при гострому бруцельозі Л.В. Мороз, І.Ю. Бондарук Діагностична роль неінвазивних маркерів фіброзу печінки у хворих Continue reading →

Гепатологія, №43 (2019)

Огляд та леції А.Б. Хелемендик, О.В. Рябоконь, О.О. Фурик, Ю.Ю. Рябоконь Фульмінантний гепатит В: імунопатогенетичні механізми розвитку, клінічні спостереження Оригінальні дослідження Л.В. Мороз, К.Д. Чічірельо-Константинович, А.О. Гаврилюк Клініко-морфологічні зміни печінки при вірусному гепатиті Е: досвід власного спостереження Т.Б. Ривак, А.Я. Коваль Вивчення думки населення щодо самолікування гепатотропними лікарськими засобами О.В. Рябоконь, С.О. Білокобила, О.М. Фірюліна, Ю.Ю. Рябоконь Особливості ураження печінки у дорослих хворих на кір залежно від тяжкості перебігу І.В. Пашков Аналіз розповсюдженості HBsAg серед донорів крові у південному регіоні України за період 2007-2016 рр. Continue reading →