Гепатологія, №32 (2016)

Актуальна проблема

М.К. Мамедов, А.Э. Дадашева, Е.Ю. Малинникова, М.И. Михайлов

Особенности преморбидных состояний, часто выявляемых у лиц из различных групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусом гепатита С.

Оригінальні дослідження

О.М. Гаврилюк

Морфологічні особливості прогресування та регресії проявів тканинної реорганізації при хронічному неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С.

О.Б. Герасун

Дослідження впливу внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами на стан противірусного імунітету в хворих на ХГВ (Досліди у культурі лейкоцитів).

В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, О.М. Винокурова, Д.Б. Пеньков

Біохімічні еквіваленти тяжкості фібротичних змін печінки у хворих на хронічний гепатит С.

Г.М. Дубинська, Л.М. Сизова, Т.І. Коваль, О.М. Ізюмська

Вплив поліморфізму ASP299GLY гена TLR4 та GLN11LEU гена TLR7 на ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С.

На допомогу практикуючому лікарю

Н.М. Прикуда, А.М. Задорожний, Г.О. Литвин, Р.Ю. Грицко

Застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами хворих на ХГС безпосередньо перед початком противірусної терапії (Клінічний приклад).