Гепатологія, №37 (2017)

Оригінальні дослідження

Л.В. Мороз, Ю. Алхазов, Н. Абдуллаєва, О.С. Андросова, О.А. Гайдук

Порівняльна характеристика ефективності різних схем лікування гепатиту С (Власний досвід).

Л.В. Мороз, Е.Е.О. Мусаєв, О.А. Гайдук, О.Ф. Шкондіна

Зв’язок рівня вітаміну D в сироватці крові зі ступенями фіброзу та активністю запального процесу.

О.М. Радченко, З.О. Гук-Лешневська, О.Й. Комариця

Кореляційні зв’язки клініко-лабораторних показників у хворих на доброякісні гіпербілірубінемії.

Т.І. Коваль

Прогнозування ефективності інтерферонових схем противірусної терапії хронічного гепатиту С та пошук предикторів стійкої вірусологічної відповіді у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

В.І. Вдовиченко, В.В. Кульчицький

Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з супутньою артеріальною гіпертензією.

В.П. Присяжнюк

Вікові та гендерні особливості біохімічних показників, ліпідного та цитокінового профілів крові у хворих на хронічний гепатит невірусного походження.

А.Й. Лабінський

Гепато-ентерологічні ранні немоторні вияви хвороби паркінсона та їх нутриціологічна корекція.

На допомогу практикуючому лікарю

Є.Х. Заремба, Ю.Г. Кияк, Н.О. Рак, О.В. Заремба-Федчишин, О.В. Заремба, М.М. Вірна, О.В. Смалюх, О.О. Капустинський

Вплив лікарського засобу гуарем на масу тіла, функцію печінки, показники ліпідного та вуглеводного обміну в хворих із серцево-судинними захворюваннями.