Гепатологія, №38 (2017)

Актуальна проблема

І.А. Зайцев, В.В. Потій, В.Т. Кірієнко

Возможные стратегии реализации программы ВОЗ по элиминации гепатита С в Украине к 2030 году

Оригінальні дослідження

М.М. Кондро, Д.О. Воєйкова, Л.І. Степанова

Вплив мультипробіотика на склад білків гепатоцитів за умов глутаматіндукованого ожиріння

М.В. Матвісів

Вертикальна передача вірусів гепатиту В та С у вагітних жінок інфікованих ВІЛ

М.Д. Чемич, А.Г. Лішневська

Зміни рівнів антимітохондріальних антитіл у хворих на хронічний вірусний гепатит С у процесі лікування та їх взаємозв’язок з клініко-лабораторними та епідеміологічними даними

О.С. Хухліна, А.А. Антонів

Клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії

О.Б. Ворожбит

Поширеність та ступінь вираженості втоми у хворих на хронічний гепатит С та їх значення для вчасної діагностики

Конференції

О.М. Зінчук, Н.О. Іванченко

Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум Всеукраїнської асоціації інфекціоністів