Гепатологія, №12 (2011)

Актуальна проблема:

О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко, М.О. Крижанська, А.В. Чорновіл, І.І. Мартинюк
Авідність антитіл до HCV у діагностиці гепатиту С.

Огляди та лекції:

О.Й. Комариця, Ю.М. Панчишин, О.Ф. Мостова, Ю.В. Шулюк
Зв’язок між ліпідним обміном та ефективністю противірусної терапії у хворих на хронічні гепатити В та С.

Оригінальні дослідження:

Л.Б. Кістенева, С.Г. Чешик, Є.І. Самохвалов, Н.А. Малишев
Оцінка ризику перинатальної трансмісії вірусу гепатиту С у дітей, народжених жінками, інфікованими цим вірусом.
Л.В. Мороз, І.В. Яцик
Імуногенетичний профіль у хворих на хронічний гепатит С.
А.Я. Циганенко, С.М. Граматюк
Стан білків гострої фази гаптоглобіну, церулоплазміну та показника антиоксидантного захисту супероксидисмутази у хворих на хронічний вірусний гепатит С.
О.М. Зінчук
Особливості ураження печінки при Лайм-Бореліозі.
А.Я. Базилевич
Потенціальний вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на стан серцевої діяльності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом.
Л.В. Мороз, О.С. Андросова
Стан печінки у хворих з синдромом набутого імунодефіциту людини на фоні прийому високоактивної антиретровірусної терапії.

Рецензії

Про монографію М.А. Андрейчина, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копчи «Вірусні гепатити і рак печінки».