Гепатологія, №13 (2011)

Актуальна проблема:

Ведення хворих на гепатит С. Клінічні практичні рекомендації. EASL (Європейська асоціація з вивчення печінки), 2011 р.

Оригінальні дослідження:

О.М. Гаврилюк
Особливості експресії судинного маркера CD34 при цирозах печінки різного походження.
В.М. Фролов, Я.А. Соцька, М.О. Пересадін, О.В. Круглова
Ефективність комбінації препарату урсодезоксихолевої кислоти та фітозасобу з артишоку в комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура на тлі ожиріння.
С. М. Чуклін, І. Ю. Бігальський, О. Б. Гранат
Корекція печінкової дисфункції у хворих на гострий некротичний панкреатит.
В.Д. Чорномиз, О.Л. Нікішин
Мініінвазивні хірургічні методи як етап лікування хворих з цирозом печінки вірусного походження.

Дискусії

О.М. Радченко
Дискутабельні питання щодо стеатозу печінки та його ролі у виникненні та перебігу хвороб внутрішніх органів.

На допомогу практичному лікарю

М.І. Міхайлов, Й.В. Шахгільдян
Гепатит А: проблеми діагностики, епідеміології і вакцинопрофілактики.
В.В. Рябіченко
Можливості сучасної терапії хронічного гепатиту С.

Реферати

46-е Засідання Європейської Асоціації з вивчення печінки – Берлін, Німеччина, 30 березня – 3 квітня 2011 р. /”Journal of Hepatology” №1, 2011/.