Гепатологія, №17 (2012)

Актуальна проблема:

А.С. Біла-Попович
Нові підходи до лікування хронічного гепатиту С.

Огляди та лекції:

Б.А. Герасун, О.М. Зінчук, О.Б. Герасун, Р.Ю. Грицко
Ревматологічні аспекти гепатитів В та С.

Оригінальні дослідження:

І.А. Боброва
Сучасна противірусна терапія хворих на гепатит С з тиреоїдними ускладненнями.
В.С. Березенко, Р.В. Мостовенко, М.Б. Диба
Особливості ферокінетики у дітей, хворих на хронічний гепатит С.
О.М. Гаврилюк
Особливості «дуктулярної реакції» при цирозі печінки, зумовленому неалкогольним стеатогепатитом та гепатитом С.
Ю.І. Чайка
Порівняльна оцінка морфологічних проявів первинного неалкогольного та алкогольного стеатогепатитів.
В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, Я.І. Копійченко, О.Е. Бондар
Оцінка результатів лікування хворих на хронічний гепатит С за розробленим методом неінвазивної діагностикики стадії фіброзу.
Х.О. Пронюк
Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки.

Конференції

О.М. Зінчук
Нове в діагностиці та лікуванні хвороб печінки (Огляд матеріалів XVII Російського конгресу “Гепатологія сьогодні”).
Л.В. Мороз, В.М. Дудник, Л.А. Лівшиц, В.Н Пампуха, Е.А. Олипер
Вплив поліморфізма гена itpa на виникнення рибавірин-індукованої анемії при гепатиті С. Стислий зміст доповіді, якою розпочався XVII Російський конгрес «Гепатологія сьогодні» (19–21 березня 2012, Москва).