Гепатологія, №27 (2015)

Актуальна проблема

О.Б. Ворожбит, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун

Автоімунний гепатит: сучасні підходи до діагностики (дані літератури та клінічний випадок)

Огляди та лекції

А.М. Кучеренко, К.Ю. Романчук, В.М. Пампуха, Л.В. Мороз, Л.А. Лівшиць

Поліморфізм гена IFNL4 – новий фармакогенетичний маркер ефективності терапії хронічного вірусного гепатиту С

В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко, О.Є. Бондар, О.М. Винокурова, Д.Б. Пеньков

Діагностика фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С: сучасний стан проблеми та перспективи

Є.Я. Скляров, Х.Б. Аксентійчук, Н.В. Курляк

Моніторинг порушень функції печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі метаболічного синдрому

К.О. Кондратюк, П.М. Боднар, Д.С. Янковський, Т.О. Лисяна, І.Г. Пономарьова

Лікування порушень мікроекології кишечника у хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки

В.А. Скибчик, М.О. Войтович

Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасна діагностика

О.Є. Самогальська, В.М. Мерецький, О.В. Баб’як

Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки

Т.А. Єгорова, О.Б. Ворожбит

Ефективність застосування адеметіоніну для попередження виникнення депресії у хворих на хронічний гепатит С під час противірусної терапії залежно від генотипу HCV

В.М. Козько, К.В. Юрко, Г.О. Соломенник, Н.В. Анциферова

Стан показників вуглеводного та пуринового обмінів у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС

Л.М. Стрільчук

Ехогенність печінки та її асоціації з клініко-лабораторними параметрами у хворих з артеріальною гіпертензією

Р.Г. Процюк, О.А. Голубовська, М.М. Сукач, Г.Ф. Марченко

Функціональний стан печінки у хворих на коінфекцію ВІЛ, туберкульоз та хронічний гепатит С

Ювілей