Гепатологія, №6 (2009)

Актуальна проблема:
Я.С. Денисюк, М.А. Бичков
Сучасні погляди на проблему алкогольної хвороби печінки (етіологія, патогенетичні механізми, клінічні прояви, принципи діагностики)

Огляди та лекції:
Ю.Ю. Мазур, Ю.І.Мазур
Асцит
С.О. Галникіна
Дерматологічні маркери хронічних захворювань гепатобіліарної системи

Оригінальні дослідження:
Л.В Мороз, О.А.Оліпер, В.М. Дудник, Ф.А.Чабанов, О.О. Попович, С.М., Куляс
Особливості перебігу хронічного гепатиту С у нон-респондерів
В.М. Фролов, Я.А. Соцька, І.В. Санжаревська
Ефективність фітопрепарату бонджигар у медичній реабілітації хворих на хронічний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульозного холециститу
О.М. Гаврилюк, І.М. Гаврилюк, І.П. Чикайло
Вплив урсодезоксихолевої кислоти на морфо-функціональні зміни печінки при її хронічному ушкодженні тетрахлорметаном

Конференції
О.Б. Герасун
Друга сесія «Програми постійної медичної освіти GUIDE»