Гепатологія, №7 (2010)

Актуальна проблема:

Я.С. Денисюк, М.А. Бичков, І.С. Садовий
Cучасні погляди на лікування алкогольної хвороби печінки.

Огляди та лекції:

Р.Ю. Грицко, О.Б. Ворожбит, Ю.Б. Бідюк
Гепатит Е. Стан проблеми.
Д.Є. Телегін
Спадковий гемохроматоз та пізня шкірна порфірія у хворих на хронічний гепатит С: погляд на патогенез у дзеркалі клінічних прикладів.
О.М.Зінчук
Діагностика та лікування фасціольозу людини (огляд літератури та власні спостереження).

Оригінальні дослідження:

І.С. Хоронжевська-Муляр, Г.А. Мартинюк, Г.М. Шевченко, А.П. Резніков, Н.О. Роганіна, Т.П. Мамчур, В.І. Симоненко, О.О. Романчук, В.М. Кручок, Л.А Семенова, Й.В. Шахгільдян, М.І. Михайлов
Вивчення сучасної епідеміологічної і вірусологічної характеристики гепатиту С на території північно-західної частини України (по матеріалах Рівненської області).
В.П. Малий, Т.І. Лядова, М.А. Тимкович, О.В. Гололобова, О.В. Волобуєва, В.В. Бойко
Генотипування облігатно-гепатотропних вірусів та його клінічне значення.
Л.В. Мороз, В.М. Дудник, О.Ф. Турський
Мутації гена гемохроматозу та особливості обміну заліза у хворих на хронічний гепатит С.
Ю.Ю. Олійник
Особливості комбінованих оперативних втручань при вторинному ураженні печінки на грунті місцево-розповсюдженого раку шлунка.
О.Е. Иванникова
Состояние перекисного окисления липидов и глутатионовой антиоксидантной системы у беременных с хроническим гепатитом С и его коррекция.

Конференції

Проблемы инфекционной гепатологии: настоящее и будущее.
Информация о заседании учредителей журнала «Гепатологія» (5 февраля 2010 г.).