Гепатологія, №8 (2010)

Актуальна проблема:

О.М. Радченко
Принципи діагностики та лікування цирозів печінки.

Огляди та лекції:

О.О. Бондаренко, Я.С. Денисюк, М.А. Бичков
Сучасні аспекти застосування ферментних препаратів у гепатології.
Б.А. Герасун
Гепатоцелюлярна карцинома у хворих на хронічну HВ-вірусну інфекцію.

Оригінальні дослідження:

О.М. Гаврилюк, Г.Л. Столяр Патоморфологія печінки у випадках епідемічного грипу (2009 рік) з розвитком атипової пневмонії. А.Ю. Филиппова
Оптимизация подходов к лечению стеатоза печени и неалкогольного стеатогепатита с применением натуральных фосфолипидов.
О.Б. Ворожбит, О.О. Фільц
Нозогенічна реакція у хворих на ХГС (1b генотип).
К.І. Бодня, Л.В. Холтобіна, О.І. Захарчук
Схема обстеження хворих на паразитарні хвороби печінки за клінічними показниками.
В.І. Трихліб
Ураження печінки та жовчного міхура при тропічній малярії.
Т.В. Покровська, В.І. Бельдій
Ураження печінки при Епштейна-Барр вірусній інфекції.

Конференції

Д.Є. Телегін
Досягнення та перспективи у лікуванні хронічного гепатиту С (за матеріалами 45-ї конференції Європейської асоціації
з вивчення печінки, EASL).
О.Б. Герасун
«Програма постійної медичної освіти GUIDE». Третя сесія.
Реферати досліджень, представлених на 45-й конференції європейської асоціації з вивчення печінки.

Рецензії

В.І. Вдовиченко.
И всё-таки следует лечить болезнь, а не синдромы.