Гепатологія, №41 (2018)

Актуальна проблема

О.А. Голубовская

Международные усилия в преодолении эпидемии гепатита C и место Украины в глобальной стратегии ВОЗ по элиминации гепатитов в Европе

О.М. Зінчук, О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун, А.М. Задорожний, Н.М. Прикуда

Актуальні аспекти діагностики гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки

Оригінальні дослідження

М.М. Кондро, Д.О. Воєйкова, Л.І. Степанова, М.Я. Співак

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутумат-індукованим стеатогепатозом

Л.В. Мороз, Е.М. Гусейнов, О.С. Андросова

Ураження печінки при гострому бруцельозі

Ж.Б. Клименко, Т.Л. Мартинович, С.В. Федорченко, О.В. Ляшок, В.А. Резник, І.В. Соляник, В.І. Янченко

Особливості гуморальної імунної відповіді до неструктурних вірусних протеїнів у хворих на хронічний гепатит С в залежності від генотипу вірусу, рівня віремії та противірусної терапії

Ж.Б. Клименко

Нові реалії антифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С