Вірусні гепатити в схемах, таблицях і малюнках

Герасун Б.А.

Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун, О.Ю. Маліннікова, М.І.Міхайлов

Повсюдне поширення, високий рівень захворюваності, тяжкість перебігу і особливості наслідків роблять проблему вірусних гепатитів однією з найактуальніших у медицині. До того ж позапечінкова реплікація вірусів гепатитів В і С, їх онкогенний вплив, зв’язок заражень з медичними втручаннями роблять проблему загальномедичною. Незважаючи на значні успіхи у вивченні етіології вірусних гепатитів і практичні досягнення, захворюваність залишається високою. Більше того, відомі успіхи у вивченні будови збудників і вдосконалення діагностики поставили перед медичною наукою і практикою нові завдання. Так, стало відомо про вірусні мутації, що впливають на ефективність діагностики, специфічної профілактики і противірусної терапії. Складним є і викладання проблеми вірусних гепатитів. Значна кількість нозологічних одиниць, схожість клініки, широкий спектр серологічних маркерів інфекційного процесу, розвиток численних позапечінкових проявів, величезна кількість препаратів, запропонованих для лікування хронічних гепатитів, часто без достатнього обґрунтування, утруднюють орієнтування в діагностиці і лікуванні вірусних гепатитів. Ці та багато інших обставин спонукали нас скласти посібник для удосконалення лікарів різних спеціальностей з проблеми вірусних гепатитів, в якому малюнками, схемами, таблицями освітлені основні аспекти клініки, діагностики і лікування гострих і хронічних гепатитів. Особливу увагу ми приділили діагностичному значенню серологічних маркерів інфекційного процесу, диференціальній діагностиці жовтяниць різного ґенезу, у тому числі у вагітних жінок. При викладі принципів противірусної терапії ми обмежилися тільки тими препаратами, ефективність яких доведена. Намагаючись не перевантажувати посібник свідомо упустили цілий ряд аспектів, зупинившись тільки на тих, які відповідають можливостям викладання проблеми на курсах тематичного удосконалення лікарів. Ми розраховуємо на те, що приведений ілюстративний матеріал буде використаний для лекцій і практичних занять на циклах удосконалення знань лікарів усіх спеціальностей. До керівництва увійшли власні матеріали авторів, а також ілюстрації, запозичені з літератури або надані провідними фармацевтичними фірмами. Усі зауваження, рекомендації і побажання автори сприймуть з вдячністю.

Вірусні гепатити в схемах, таблицях і малюнках ЗАВАНТАЖИТИ